JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

TIN TỨC

TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHUYỂN VIỆC Ở KOBE, HYOGO

03.11.2021

TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHUYỂN VIỆC Ở KOBE, HYOGO

Hỗ trợ chuyển việc miễn phí ♦ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Nhân viên chính th...

TUYỂN KỸ SƯ CHUYỂN VIỆC ĐƠN GIA CÔNG CẮT KIM LOẠI Ở Kakegawa, Shizuoka

30.11.2021

TUYỂN KỸ SƯ CHUYỂN VIỆC ĐƠN GIA CÔNG CẮT KIM LOẠI Ở Kakegawa, Shizuoka

①NỘI DUNG TUYỂN DỤNG: ・ Số lượng cần tuyển: 2 kỹ sư ・Công việc cụ thể...