JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

TIN TỨC

Tìm hiểu về Visa Kỹ Năng Đặc Định ( Tokutei Ginou )

10.06.2021

Tìm hiểu về Visa Kỹ Năng Đặc Định ( Tokutei Ginou )

Chương trình Tokutei Gino là gì? Thuật ngữ Tokutei là kỹ năng đặc định, hay gọi...