JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

TIN TỨC

TỔNG HỢP ĐƠN TUYỂN THÁNG 8/2021

26.07.2021

TỔNG HỢP ĐƠN TUYỂN THÁNG 8/2021

1/VẬN HÀNH MÁY PHAY (KADOMA, OSAKA) 2/XỬ LÝ NHIỆT, XỬ LÝ BỀ MẶT LÀM TĂNG ĐỘ C...

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MÁI NHÀ , TẤM KIM LOẠI

21.07.2021

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MÁI NHÀ , TẤM KIM LOẠI

  Công ty xây dựng ở ITANO,TOKUSHIMA tuyển dụng kỹ sự thiết kế có kinh nghiệm ...

TUYỂN CHUYỂN VIỆC MIỄN PHÍ KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ, XÂY DỰNG, PHIÊN DỊCH,….. VÀ CÁC ĐƠN TOKUTEI Ở CÁC VÙNG KANSAI, KANTO.

16.07.2021

TUYỂN CHUYỂN VIỆC MIỄN PHÍ KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ, XÂY DỰNG, PHIÊN DỊCH,….. VÀ CÁC ĐƠN TOKUTEI Ở CÁC VÙNG KANSAI, KANTO.

  1/VẬN HÀNH MÁY PHAY (KADOMA, OSAKA) 2/XỬ LÝ NHIỆT, XỬ LÝ BỀ MẶT LÀM TĂNG Đ...

Tuyển 1 kỹ sư làm gia công xử lý nhiệt luyện tại Minatoku, Nagoya.

06.07.2021

Tuyển 1 kỹ sư làm gia công xử lý nhiệt luyện tại Minatoku, Nagoya.

・Nội dung công việc : Xử lí nhiệt , xử lí bề mặt các sản phẩm đã được ...