JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

Tin Tức Tips

16.03.2023

Tin Tức Tips

Phân biệt 基本給 và 初任給 trong hợp đồng lao động

1. 基本給 là gì?

基本給(きほんきゅう) là lương cơ bản bạn được nhận chưa bao gồm các phí phụ cấp khác. Ngoại trừ trường hợp bạn được tăng lương, 基本給 sẽ không thay đổi qua các tháng.
給与 = 基本給 + 手当

Tại sao 基本給 lại quan trọng?
Ở các công ty Nhật, họ thường tính tiền thưởng dựa trên 基本金. Lấy ví dụ hai công ty A và B như sau:

Công ty A: 基本金 20 man + 諸手当 5 man => 初任給 25 man
               Thưởng 2 tháng lương: 20 man x 2 = 40 man
Công ty B: 基本金 18 man + 諸手当 7 man => 初任給 25 man
               Thưởng 2 tháng lương: 18 man x 2 = 36 man

Như vậy ta có thể dễ dàng nhận thấy dù có mức thu nhập mỗi tháng và chế độ thưởng giống nhau, nhưng công ty A có mức 基本金 cao hơn sẽ thưởng nhiều hơn qua đó trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập năm của bạn.

2. 初任給 là gì?

Khác với 基本給, 初任給(しょにんきゅう)là mức thu nhập khởi điểm đã bao gồm các loại phụ cấp.

初任給 = 基本給 + 手当

3. 手取り là gì?
手取り(てどり)là lương về tay. Hay nói cách khác là số tiền lương bạn nhận được sau khi trừ đi các khoản như thuế, bảo hiểm,…nên số tiền bạn nhận được có thể sẽ thấp hơn 初任給.
Ví dụ:
初任給 26 man – 社会保険 6 man => 手取り 20 man
Theo như ví dụ trên, công ty đã trả lương 26 man nhưng mức lương về tay của bạn chỉ 20 man.
基本給 初任給
Lương chưa bao gồm phụ cấp
Không thay đổi trừ (trường hợp tăng lương)
Đồng nghiệp vào công ty cùng kỳ thường bằng nhau
Lương đã bao gồm phụ cấp
Có thay đổi (tùy vào phụ cấp)
Khác nhau (tùy vào phụ cấp)

————————————————————

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của JAVIHS để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí: http://javihs.com/vn/