JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

Tips

Tokutei ngành khách sạn là làm gì? 特定技能「宿泊業」

06.09.2023

Tokutei ngành khách sạn là làm gì? 特定技能「宿泊業」

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TOKUTEI NGÀNH KHÁCH SẠN SẼ LÀM : Lễ tân Nhận / trả phòng, d...

Suy nghĩ đến việc lập gia đình ở Nhật Bản? Đây là những khoản trợ cấp từ chính phủ mà bạn cần biết!

08.08.2023

Suy nghĩ đến việc lập gia đình ở Nhật Bản? Đây là những khoản trợ cấp từ chính phủ mà bạn cần biết!

Đối với những người đang sinh sống tại Nhật Bản thì việc phải hiểu về h...

Trường hợp đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú ly hôn

04.08.2023

Trường hợp đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú ly hôn

離婚本籍帳記載抄録証明書 (CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ LY HÔN) – Hồ sơ gồm: 1...

Trường hợp đã đăng ký kết hôn tại Cơ quan hành chính của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú kết hôn

04.08.2023

Trường hợp đã đăng ký kết hôn tại Cơ quan hành chính của Nhật thì làm thủ tục Ghi chú kết hôn

婚姻本籍帳記載抄録証明書(CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN) – Hồ sơ gồm:...

Xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn để kết hôn tại cơ quan hành chính của Nhật (nếu phía Nhật yêu cầu) hoặc bổ sung hồ sơ xin trợ cấp thuê nhà/trợ cấp nuôi con tại Nhật

04.08.2023

Xin cấp Giấy đủ điều kiện kết hôn để kết hôn tại cơ quan hành chính của Nhật (nếu phía Nhật yêu cầu) hoặc bổ sung hồ sơ xin trợ cấp thuê nhà/trợ cấp nuôi con tại Nhật

婚姻要件具備証明書 – Hồ sơ gồm: 1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên h...

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI NHẬT (婚姻証明書)

04.08.2023

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI NHẬT (婚姻証明書)

 Hồ sơ gồm: 1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây); 2/ Khai t...