JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

Tuyển Dụng

KỸ SƯ GIA CÔNG TẠI HIROSHIMA (MS-012)

18.01.2018

KỸ SƯ GIA CÔNG TẠI HIROSHIMA (MS-012)

Nội dung công việc: Gia công linh kiện của máy sản xuất linh kiện Iphone Nội du...

KỸ SƯ BẢO TRÌ – LẬP TRÌNH PLC TẠI OSAKA (MS-007)

18.01.2018

KỸ SƯ BẢO TRÌ – LẬP TRÌNH PLC TẠI OSAKA (MS-007)

Nội dung công việc: Bảo trì sửa chữa các loại máy công cụ và máy sản xuất...

KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI KANSAI (MS-003)

18.01.2018

KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI KANSAI (MS-003)

Nội dung công việc: Sử dụng máy Hàn (TIG-MIG), thi công lắp đặt tại các công ...

KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OSAKA (MS-002)

18.01.2018

KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI OSAKA (MS-002)

Nội dung công việc: Sử dụng máy Mài kim loại – Hỗ trợ đóng gói xuất hàng ...