JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

Tuyển Dụng

08.04.2021

Tuyển Dụng

TUYỂN KỸ SƯ CHUYỂN VIỆC ĐƠN GIA CÔNG CẮT

 
💎Địa điểm : OSAKA
💎Yêu cầu : Tiếng Nhật giao tiếp N3
Có kinh nghiệm gia công cắt Kim loại
Biết lái hoặc có bằng クレーン、玉掛
💎Lương : 21 Man ( không có bằng クレーン、玉掛)
       22 Man (có bằng )
💎Trợ cấp tiền nhà : 1 Man
💎Hình thức PV : PV qua skype
💎Tiền thưởng : 1 lần /Năm
👉ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN NGAY : https://javihs.com/vn/#contact