JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

CÁC ĐƠN XÂY DỰNG Tuyển Dụng

28.08.2023

CÁC ĐƠN XÂY DỰNG Tuyển Dụng

TUYỂN QUẢN LÝ THI CÔNG VÙNG KANSAI , KANTO

1/TOKUSHIMA
Quản lý thi công các công trình về ウェルポイント工事 (27man~ 30man)

Xây dựng điểm giếng đề cập đến công việc xây dựng làm giảm mực nước ngầm bằng cách đẩy một số điểm giếng vào lòng đất và kích hoạt máy bơm điểm giếng để bơm nước ngầm lên, do đó cải thiện và củng cố nền đất. Công việc giảm nước ngầm này là công việc đào sàn tầng hầm và móng trong công trình xây dựng.
Có thể là hình ảnh về văn bản

2/TUYỂN Ở TOKYO VÀ OSAKA
Quản lý thi công công trình パネル、手摺 (23man~30man)

Không có mô tả ảnh.

3/MIKI, HYOGO
Quản lý thi công công trình パネル、手摺、ルーバー (~30man)

Không có mô tả ảnh.