JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ KIM LOẠI

23.03.2019

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ KIM LOẠI

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC   ☀️ Vận hành máy CNC, tiện, phay, bào Dùng...

TUYỂN DỤNG GẤP KỸ SƯ CƠ KHÍ VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG

13.03.2019

TUYỂN DỤNG GẤP KỸ SƯ CƠ KHÍ VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP KỸ SƯ CƠ KHÍ VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG CƠ KHÍ ☀️...

【Nhật Bản – N4】 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP 2 KỸ SƯ THIẾT KẾ AUTOCAD

15.02.2019

【Nhật Bản – N4】 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP 2 KỸ SƯ THIẾT KẾ AUTOCAD

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ☀️ Sử dụng Autocad để tách bản vẽ ra thành từng...

【Nhật Bản – N4】 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP 3 KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ

12.02.2019

【Nhật Bản – N4】 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP 3 KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC  ☀️ Vận hành máy CNC để gia công khuôn mẫu ɠ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP !!!!! TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

12.02.2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP !!!!! TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

☀️Nội dung công việc : Thiết kế, triển khai bản vẽ công trình xây d...

TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

30.01.2019

TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

☀️Nội dung công việc : Thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiế...