JAVIHS Japan Vietnam Human Support

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay

Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP !!!!! TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

12.02.2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GẤP !!!!! TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

☀️Nội dung công việc : Thiết kế, triển khai bản vẽ công trình xây d...

TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

30.01.2019

TUYỂN GẤP 5 KỸ SƯ XÂY DỰNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 210.000 YÊN

☀️Nội dung công việc : Thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiế...

Gia công kim loại xây dựng – kim loại trang trí tổng quan

28.11.2018

Gia công kim loại xây dựng – kim loại trang trí tổng quan

Nội dung công việc : Gia công tổng quan kim loại xây dựng – kim loại trang tr...

Thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết công trình xây dựng

28.11.2018

Thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết công trình xây dựng

Nội dung công việc : Thiết kế bản vẽ thi công và bản vẽ chi tiết công trình ...

Kỹ sư gia công,thiết kế

28.11.2018

Kỹ sư gia công,thiết kế

Mô tả công việc: Sử dụng máy công cụ máy móc thiết bị công nghiệp (máy phay...

Kĩ sư hổ trợ gia công cơ khí (sản phẩm nhựa)

28.11.2018

Kĩ sư hổ trợ gia công cơ khí (sản phẩm nhựa)

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6,thứ 7 cách tuần, ca 1 6:00-15:00, ca 2 14...